Linijinių šokių studija "Katutės" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Renata Vaikšnorienė)

Linijinių šokių būrelyje vaikai skatinami prasmingai leisti laisvalaikį, daugiau judėti. Lavinama jų laikysena, ritmo pojūtis. Judėdami vaikai gauna daug džiugių emocijų, kuria judesius pagal muziką, pratinasi laisvai jaustis scenoje, išreikšti save. Vaikams ypač džiugu, kad tai ką išmoko būrelyje jie parodo draugams, tėveliams bei mokyklos bendruomenei.

Pagrindiniai būrelio uždaviniai: lavinti šokio gebėjimus per kūrybą, ugdyti ritmo pajautimą ir muzikalumą, siekti taisyklingos laikysenos ir judesių grakštumo, mokyti šokių, kuriuos žino ir šoka viso pasaulio linijinių šokių šokėjai, sukurti ir išmokti šokius, kuriuos rodysime bendruomenei.

Būrelyje ugdomos asmeninė, pažinimo, socialinė kompetencijos.

Informacinių technologijų būrelis "Kompiuteris - mano draugas" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Dervinienė)

Būrelio tikslas – ugdyti kompiuterinio raštingumo pradmenis.

Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su pagrindinėmis kompiuterio dalimis, mokosi saugiai juo dirbti. Praktiškai susipažįsta su programomis Microsoft Word, Power Point, Paint ir kt., mokosi programavimo pagrindų. Daug dėmesio skiriama mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui. Didėja mokinių  noras mokytis lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo. Naudojant IKT priemones ugdomos mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninės kompetencijos. Gerėja mokinių kompiuterinis raštingumas.

                 

Šokių būrelis "Šypsena" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Majauskienė)

         Šokių būrelio užsiėmimai mokyklinio amžiaus vaikams yra puiki priemonė judėjimo poreikiams tenkinti, daro vaikus fiziškai stipresniais, ištvermingesniais, ugdo valią, gerina atmintį, skatina smegenų veiklą ir norą siekti rezultatų, išmoko disciplinos. Šokant ilgainiui išmokstama koordinuoti judesius. Dalyvavimas koncertinėje veikloje ugdo estetinę ir meninę mokinių patirtį, formuoja teigiamą savęs vertinimą, moko nugalėti baimę, ugdo mokinių pasitikėjimą savimi.

Meninės raiškos būrelis „Žaidžiame, kuriame, atrandame“(vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Andrulevičienė)

                  Tikslas – pažadinti vaiko norą domėtis kalba, ugdyti suvokimą, kad vaikas taip pat yra gimtosios kalbos kūrėjas ir saugotojas, ugdyti pradinę  moksleivių teatrinę ir estetinę kompetenciją.

Mokiniai susipažįsta su tautosakos lobiais: pasakomis, sakmėmis, legendomis, mįslėmis, patarlėmis, skaičiuotėmis, dainomis, žaidimais - rateliais ir kt., mokosi kurti trumpas, jiems gerai suprantamas, nesudėtingas situacijas, remdamiesi savo pačių patirtimi, skaito, deklamuoja, improvizuoja, inscenizuoja eiliuotus ir prozos kūrinėlius, dalyvauja susitikimuose su aktoriais, bibliotekos darbuotojomis, savo bendraamžiais, džiugina tėvelius savo pasirodymais.  

Užsiėmimų metu stengiamasi, kad mokiniai žinotų ir suprastų  liaudies kūrybą, ugdytųsi tautinio orumo jausmą,  rodytų sceninės kultūros pradmenis. 

Sporto būrelis 1-2 klasių mokiniams "Žaidžiame smagiai" (vad.pradinių klasių mokytoja metodininkė Rima Baublienė)

Judėjimas, žaidimų džiaugsmas – vienas svarbiausių fizinio ir dvasinio brendimo sąlygų, gyvybingumo, sveikatos, darbingumo bei ilgaamžiškumo pagrindas. Jeigu kasdien mankštinamasi, grūdinamasi, ugdoma valia – tai vaikai auga sveiki, žvalūs, stiprūs, sugeba įveikti sunkumus, geba gerai mokytis ir dirbti.

    Judriųjų žaidimų būrelio metu vaikai pailsi ne tik emociškai, bet „išlieja“ susikaupusią energiją sportuodami.

 

     Tikslas - stiprinti mergaičių ir berniukų sveikatą, tenkinti natūralų poreikį judėti. Tobulinti  kamuolio gaudymo ir metimo įgūdžius. Lavinti  motoriką ir laikyseną, stiprinti fizinį pajėgumą, greitumą, vikrumą, ištvermę.

Sporto ir judriųjų žaidimų būrelis 3-4 klasių mokiniams (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Renata Vaikšnorienė)

          Būrelis skirtas stiprinti mokinių sveikatą, tenkinti natūralų poreikį judėti. Tobulinti kamuolio gaudymo ir metimo įgūdžius. Lavinti motoriką ir laikyseną, stiprinti fizinį pajėgumą. Palaikyti norą fiziškai veikti, puoselėti grožį, judesių kultūrą. Suteikti žinių apie asmens higieną, kūno kultūros higieną, aktyvaus poilsio reikšmę žmogaus organizmui. Ugdyti įgūdžius saugiai elgtis, išvengti traumų. Ruoštis Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio varžyboms.

Kūrybinės dirbtuvės "Vaikystės spalvos" (vad. pradinių klasių mokytoja metodininkė Sigita Gudaitienė)

                Užsiėmimų metu siekiama išsaugoti savitą vaikų pasaulėjautą ir mąstymą, įgimtą poreikį kalbėti vaizdais, atskleisti ir puoselėti kūrybiškumą, skatinti domėjimąsi daile, plėsti meninį akiratį ir žinias, nuosekliai ir patraukliai ugdyti dailės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką.

                Mokiniai mokosi pašalinti išorinę ir vidinę įtampą; stengiasi atsikratyti tuščio lapo baimės arba žodžio ‚,nemoku‘‘. Sėkmingai dalyvauja konkursuose, organizuoja parodėles.

Pamiršau viską, ko buvau mokomas.

 Atsimenu tik tai, ką išmokau. 

             Patrikas Vaitas

 

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau

nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi.

                    Japonų patarlė

 

      Svetainę administruoja   pradinių klasių mokytoja metodininkė

         Edita Dervinienė